Kaple se má stát součástí hradu Kámen

Do správy Kraje Vysočina by mohla v budoucnu přibýt Kaple Panny Marie Bolestné v Kámenu. Radní kraje posvětili žádost obce o případný převod kaple na kraj. Začnou tedy jednání s vlastníkem, kterým je Římskokatolická farnost Věžná. Kraj Vysočina i obec Kámen mají zájem na tom, aby se kaple opět stala aktivní součástí hradu, který je nyní ve správě Muzea Vysočiny Pelhřimov, krajské příspěvkové organizace. Návštěvníci by tak získali možnost si ji prohlédnout v rámci některé z existujících prohlídkových tras hradu, případně samostatného okruhu. Církev kapli dlouhodobě nevyužívá a její stav vyžaduje neprodleně obnovu. Celkové náklady na opravu kaple včetně restaurování mobiliáře odborníci vyčíslili na přibližně 19 milionů korun, což je nad finanční možnosti obce. Její zástupci jsou ale připraveni se na opravách podílet. Krajský úřad se už snažil ale bez úspěchu získat na celkovou obnovu kaple finance z tzv. norských fondů.  (kr)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834