Častrov potrestán za nepovolené kácení

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 136 tisíc korun obci Častrov. Ta v roce 2018 bez povolení vykácela 34 vzrostlých stromů v místní části Ctiboř. Porušila tak zákon o ochraně přírody a krajiny. ,,Jednalo se o 26 olší, pět topolů, dva javory a jednu vrbu. Vzhledem k tomu, že stromy rostly v lokalitě mimo zastavěné území obce, sloužily jako biotop ptactva a dalších živočichů. Kácení bylo provedeno v rámci plánované revitalizace části obce, ale bylo realizováno ještě před vlastním zpracováním projektu revitalizace,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě Jan Panský. Při stanovení výše pokuty inspektoři posuzovali závažnost protiprávního jednání a vyhodnotili ji jako středí. Obec Častrov proti uložené pokutě nepodala odvolání, takže je sankce pravomocná. (zp)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834