Chytrý systém osvětlení bude zaveden v nemocnici

Ve spolupráci s Institutem pro informační průmysl Tchaj-wanu bude v Nemocnici Pelhřimov ještě v tomto roce zaveden chytrý systém LED osvětlení. ,,Prostřednictvím chytrého systému budeme po určitou dobu sledovat energetickou spotřebu LED osvětlení za plného provozu nemocnice. Pomocí už v zahraničí ověřených metod osadíme v Pelhřimově ovládání osvětlení vnitřních i venkovních prostor pomocí čidel, automatickým definováním časových intervalů pro svícení a dalšími energeticky úspornými nástroji,“ popsal záměr Kraje Vysočina hejtman Jiří Behounek. V září proběhl v objektech nemocnice týdenní podrobný průzku všech objektů. Zatímco venkovní osvětlení bude vyměněno kompletně, pro sledování spotřeby vnitřního osvětlení byl vybrán pavilon akutní medicíny a budova hlavní lůžkové péče. Podle projektu bude vyměněno 150 vnitřních světel a další 28 venkovních a napojení celého osvětlovacího systému Nemocnice Pelhřimov na monitorovací a řídící software. Ten bude poskytovat pravidelné výstupy pro vyhodnocování spotřeby. Tento systém sledování spotřeby energií je na Vysočině využit zcela poprvé. Celý projekt vyjde na jeden a půl milionu korun. (kr)

 


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834