Humpolec má spravedlivější dotační program

Novou podobu dotačního programu, ze kterého jsou již řadu let podporovány spolky, zájmová sdružení, organizace i jednotlivci, má město Humpolec. Nejzásadnější změnou je osamostatnění oblasti sociálních služeb a vymezení vlastních pravidel financování.Podle radnice je cílem nového systému díky bodovému hodnocení a sestavení odborných komisí s garanty jednotlivých oblastí přispět k efektivnějšímu a transparentnějšímu způsobu rozdělování dotací. Dotační program je nenárokovou finanční podporou pro tělovýchovu a sport, kulturu, ostatní zájmovou činnost a obnovu kulturních památek. ,,Inspiraci jsme čerpali v jiných městěch a hlavně v dobře nastavených dotačních pravidlech Kraje Vysočina, která se v několikaleté praxi osvědčila. Samozřejmě jsme vycházeli jak z poptávky, tak i z nabídky a potenciálu zájmové a další činnosti u nás ve městě,“ uvedla místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová. Ta doplnila, že po změnách a nastavení spravedlivějšího systému rozdělování dotací se na zasedání zastupitelstva volalo opakovaně. ,,Jde o základ a počítáme s tím, že se pravidla budou v dalších letech vyvíjet a poupravovat tak, aby dotační program přinášel skutečně podporu tam, kde je to v zájmu rozvoje našeho města a jeho obyvatel,“ dodala místostarostka. Celková částka pro rok 2020, která byla do dotačního programu města vložena, činí deset a půl milionů korun. (th)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834