Město Pelhřimov podpořilo výstavbu čtyř bytových domů

Pelhřimovští zastupitelé podpořili vznik bytového komplexu LIVEWELL, a to souhlasem s prodloužením místní komunikace Táborská. Jedná se o záměr manželů Kozlerových, kteří plánují v Pelhřimově vybudovat čtyři bytové domy se 103 bytovými jednotkami včetně obslužných komunikací, parkovišť, dešťových a splaškových kanalizací a veřejného osvětlení. To je podmíněno vybudováním místní komunikace a chodníku. V rámci stavby bytového komplexu má být vybudována komunikace vedoucí okolo areálu ZŠ Osvobození, která se napojí na stávající silnici v Dolnokubínské ulici. Výstavbu komplexu investoři plánují zahájit letos na podzim. Zastupitelé schválili vybudování inženýrských sítí na pozemcích města a záměr budoucího bezúplatného převzetí staveb nebo jejich částí vybudovaných v rámci prodloužení místní komunikace Táborská a bytového komplexu LIVEWELL do vlastnictví města. (tp)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834