Město připravuje dražbu stavebních parcel

Město Humpolec zveřejnilo před projednáním v zastupitelstvu záměř prodeje stavebních parcel pro výstavbu 27 rodinných domů v lokalitě Blanická. Žadatelé mohou v žádosti uvést pouze jednu parcelu, o kterou mají zájem. Pokud o pozemek požádá pouze jeden zájemce, tak mu bude parcela prodána za základní cenu, která je stanovena ve výši 1400 Kč za metr čtvereční. K této ceně bude připočteno zhruba osmnáct a půl tisíce za elektro rozvaděč. Pokud bude o konkrétní parcelu více zájemců, tak bude kupující určen dražbou, podáním nejvyšší nabídky. Přitom dražby jednotlivých pozemkových parcel se mohou zúčastnit pouze žadatelé, kteří podají v zákonné lhůtě žádost o prodej pozemku, a to po dobu zveřejnění na úřední desce města Humpolec. Každý účastník dražby musí složit desetitisícovou kauci na pokladně ekonomického odboru městského úřadu. K prodávaným pozemkům bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Humpolec, které bude ošetřeno smluvní pokutou ve výši dvě stě tisíc korun. Dále bude v kupní smlouvě uvedena povinnost kupujícího nejpozději do tří let předložit městu stavební povolení na výstavbu rodinného domu. Město má také podmínku, že stavba rodinného domu bude ukončena do pěti let. V případě porušení této podmínky město uloží půl milionovou pokutu. (th)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834