Mladý starosta je pro město terno

Svaz měst a obcí v minulých dnech ocenil čtyřletou práci starostů a primátorů. Nejlepším starostu Kraje Vysočina se v končícím čtyřletém volebním období stal starosta města Pacov a krajský zastupitel Lukáš Vlček. ,,Cílem soutěže je vybrat starosty a primátory, kteří se v daném volebním období nejvíc zasloužili o rozvoj svého města či obce, zlepšili například jejich infrastrukturu, životní prostředí, podmínky pro podnikání nebo informovanost občanů, a svou prací tak přispěli ke zvýšení kvality života obyvatel,“ uvádí se v ocenění. Porota, kterou tvořili zástupci státní správy, akademické sféry i soukromého sektoru, vybírala ze dvou stovek představitelů měst a obcí. Posuzovala jejich osobní přínos pro město nebo obec, přístup k funkci starosty a výsledky jejich činnosti. 36letý Lukáš Vlček je ve funkci starosty Pacova od roku 2006, tedy již třetí volební období a nastoupil do starostenského křesla jako 25letý. Je předsedou Svazku obcí mikroregionu Stražiště a předsedou Místní akční skupiny Via rustica. Od roku 2006 je místopředsedou představenstva akciové společnosti SOMPO, která poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady.Stejně tak je od roku 2006 členem představenstva družstva PEVAK Pelhřimov, jenž se zabývá prodejem vody a správou a údržbou vodárenských zařízení. ,,Dokončujeme nyní realizace dvou velkých projektů, jejichž rozpočet je okolo 250 milionů korun, což je pro město s ročním rozpočtem okolo 150 milionů velká zakázka. Projekty jsou významně dotované. Prvním je zvýšení kapacity lůžek v Domově se zvláštním režimem, kde jsou klienti staršího věku postižení Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou. Tím, že vytváříme 100 nových lůžek, zvyšujeme stávající kapacitu na dvojnásobek. Projekt by měl být dokončen ke konci roku. Druhým projektem je novostavba MŠ Za Branou. Původní objekt školky, dřevostavbu ze 70. let, jsme zbourali a postavili novou budovu. Projekt jsme připravovali pět let a bylo potřeba investovat miliony do přípravy, navíc jsme v mezidobí prošli reformou základního školství. Organizační změnou jsme zredukovali místní základní školy ze dvou na jednu, tím se nám uvolnila jedna budova, do níž dočasně umístili děti z mateřské školky. Povedlo se tak, že jednotlivé kroky na sebe šikovně navazovaly,“ přiblížil velké projekty města Lukáš Vlček.


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834