Nejprobádanější přírodní území je u Chvojnova 

Botanický velmi cenné území – přírodní rezervace Chvojnov se nachází nedaleko Křemešníku. Chráněné území o rozloze zhruba devět hektarů je letos chráněno už dvacet let. Podařilo se tady zachránit rašeliniště, zrušit meliorace a odvodňovací kanály. Zásluhou odborných zásahů se také zvýšila hladina podzemních vod, obnovily prameniště a potůčky. Dále se nastartovala regenerace rašelinotvorných procesů. Došlo také k záchraně kriticky ohroženého druhu všivce bahenního. Přírodní památka Chvojnov je vyhledávanou lokalitou pro badatele, kteří sem jezdí pro vzorky mechů, jsou jich tady stovky. Mezi jezírky, tůněmi a rašeliništi jsou k vidění silně ohrožené prstnatce májové. Hnízdí tady také silně ohrožený ptáček – bekasina otavní s charakteristickými mekavými zvuky. Území je udržované mozaikovitým kosením, což příznivě ovlivňuje existenci ohrožených druhů. (kr)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834