Největší akcí v Pacově bude komunitní centrum 

Pacovští zastupitelé schválili rozpočet města pro letošní rok s výdaji přes 200 milionů korun. To je výrazně nižší částka než v loňském roce, kdy to bylo 354 milionů korun, což je podle informací starosty Pacova Lukáše Vlčka historické maximum. ,,Rok 2018 byl ovlivněn realizací projektů Dům sociálních služeb a novostavbou areálu MŠ Za Branou a souvisejících akcí, jako byla například modernizace Malovcovy ulice. Dlouhodobá investiční aktivita města výrazně převyšuje celostátní průměry. Dlouhodobě se nám daří získávat prostředky z dotačních zdrojů EU, státu a Kraje Vysočina. Daří se realizovat projekty, které věřím, že nejen zvyšují kvalitu veřejných služeb ve městě, ale také generují úspory či vytváří další příjmy našeho regionu,“ uvedl pacovský starosta Lukáš Vlček. Největšími investičními akcemi v letošním roce je realizace projektu Komunitní centrum Pacov, a to přestavbou bývalého objektu kina. Dále dokončení Domu sociálních služeb, obě akce přijdou dohromady na 65 milionů korun. ,,Rozpočet města počítá s tradičně značnou podporou spolkové činnosti. Na akce a provoz spolků je v rozpočtu počítáno s částkou kolem tří a půl milionu korun. Do této částky není zahrnuto zajištění materiálně technické pomoci v podobě zajištění provozu kluboven a to nejen v Pacově, ale i v místních částech. Související položkou je také financování Programu pro spolky pracující s dětmi a mládeží, zde je počítáno s částkou 1,15 milionu korun. Celkově jde tedy na podporu spolkového života více než pět a půl milionů korun. (zp)

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834