Nemocnice se otevřela návštěvám, stany zmizely...

Také od krajských nemocnic na Vysočině postupně mizí červené stany, ve kterých zdravotníci prováděli testy na koronavirovou infekci, ale také takzvaně rozřazovali pacienty. ,,Jako první zrušila tento týden triážní rozřazovací stan, ale i odběrový stan, Nemocnice Pelhřimov. Tady se jedná o zcela pochopitelný krok. Spádová oblast tohoto zařízení měla dlouhodobě minimální počty infikovaných i samopolátcovských odběrů. Epidemiologická situace v této části regionu je klidná, příznivá a pracoviště nebylo dlouhodobě vytěžováno.Testování klientů z Pelhřimovska je připravena primárně pokrýt jihlavská nemocnice. K dispozici jsou však i kapacity ostatních zařízení. Poslední odběry v Pelhřimově proběhly ve středu 26. května,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Kraj je připraven instalovat do každé z pěti krajských nemocnic termokamery, které budou všem příchozím automaticky měřit tělesnou teplotu. V souvislosti s organizací kontroly zdravotního stavu pacientů náměstek hejtmana Vladimír Novotný uvedl, že se množí případy agresivity příchozích pacientů při jejich takzvaném třídění. ,,Důvodem je rostoucí nervozita klientů nemocnic a náročnější postupy při identifikaci pacientů. Především pak nutné vyplnění zdravotních dotazníků při příchodu do nemocnice, což některé osoby špatně snáší. Bohužel, stále platí, že musíme být velice ostražití. Přistoupili jsme opět ve všech nemocnicích k plánování operačních výkonů a rozvolňujeme příšná omezení.Pokud ale chceme docílit běžného provozu, tak k tomu potřebujeme zdravé zaměstnance a zdravotníky. Musíme tedy stále přecházet možnomu riziku šíření COVID,“ upozornil Vladimír Novotný. Ten dodal, že návštěvy pacientů se musí připravit na řadu striktních omezení, která jsou s návštěvou nemocnice spojená. Od pondělka jsou také v pelhřimovské nemocnici povoleny návštěvy. Již před 15 hodinou se před vchodem do nemocnice tvořila fronta. Ke každému pacientovi byli pouštěni pouze dva lidé s ochranou dýchacích cest, kterým byla změřena teplota, museli si vydezinfikovat ruce a vyplnit krátký epidemiologický dotazník. Návštěvními dny jsou zatím pouze středa od 15 do 17 hodin a neděle od 14 do 16 hodin. Doporučená je půlhodinová doba návštěvy. V ostatních krajských nemocnicích jsou umožněny návštěvy pouze pacientů, kteří tady stráví více než pět dnů.Toto konkrétní omezení se nevztahuje na Nemocnici Pelhřimov, kde je podle statistik nejlepší epidemiologická situace v celém kraji. Do pelhřimovské nemocnice je opět možné se dostat prostřednictvím všech vstupů a v plném provozu jsou oba vjezdové terminály.  (km)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834