NOVOROČNÍ VYSOČINKA V PELHŘIMOVĚ

Tradiční Novoroční koncert dechové hudby Vysočinka s hosty se konal v neděli dne 6. ledna. 2019 v kulturním domě Máj v Pelhřimově. A protože to tentokrát vyšlo na Tři krále, vymyslela zpěvačka kapely Dana Bezstarostová, že se připojí k dobročinné sbírce Charity a tak se také stalo a kasička putovala zaplněným sálem. Kapela tak navázala na loňská vystoupení, kdy hrála na koncertech pro Světlušku, které pořádal Český rozhlas Vysočina.V Pelhřimově se začalo tradičně dlouho před vlastním koncertem Vysočinky, kdy v předsálí hráli jihočeští heligonkáři z malé vísky Bošilec u Veselí nad Lužnicí, bratři Josef a Karel Kozlovi. Muzikanti z Vysočinky zde rozlévali zájemcům vínečko a tak se zde zpívalo a byla tu velice přátelská atmosféra.Úvod koncertu pak zahájili moderátor ČRo a ČT Václav Žmolík a pak již Dana Bezstarostová se svým jedenáctičleným Komorním sborem ZUŠ a kapelou zazpívali a zahráli státní hymnu. Tento sbor pak ještě doplnil zpěvem i několik dalších písniček Vysočinky.

Na podium přišli také zástupci Města v dobových krojích, místostarosta Josef Koch, radní Ivana Kociánová a starosta Ladislav Med. Každý z nich pak přednesl krátkou zdravici tomuto koncertu i pozdravy obecenstvu.Vysočinka zde zahrála řadu známých skladeb a také několik na přání posluchačů. Přestávku vyplnili v předsálí opět jihočeští heligonkáři.

Na další program se všichni moc těšili, neboť za původně ohlášeného písničkáře a humoristu Pepu Fouska, který se omluvil pro nemoc, přišli na jeviště již zmíněný redaktor, novinář, publicista a moderátor českého rozhlasu i české televize Václav Žmolík spolu s herečkou a spisovatelkou Zdenkou Procházkovou, někdejší partnerkou Karla Högra. Ti vyprávěli o svých cestách životem s přidáním humorných a zajímavých situací. Zvláště zaujala příhoda paní herečky, kdy se jako školačka obecné školy setkala s presidentem Masarykem při výletě v Praze ve Stromovce, kde se pan president projížděl na svém koni a také na tomto koni ji svezl. Vyprávění těchto hostů pak trefně ukončila Vysočinka písničkou – Masaryk nás svolává, což vyvolalo velký ohlas přítomných, kteří se ke zpěvákům připojili.Závěr koncertu patřil Vysočince i jejím sólistům a zejména pak zaujalo vystoupení trumpetistů Michala Bezstarosty a Ondřeje Kolčavy v orchestrální skladbě. Na jevišti dostal prostor i heligonkář Karel Kozel, který si zde zazpíval s Danou Bezstarostovou.

Konečné slovo na závěr měl kapelník Vysočinky Tomáš Vodrážka, který poděkoval Městu, sponzorům a zaměstnancům kulturního domu Máj a také všem, kteří přišli na tento koncert a také zvukaři kapely Pavlu Kolorosovi se synem, kteří zdárně tento Novoroční koncert ozvučili. Poděkoval všem i za plnou kasičku pro Charitu tříkrálové sbírky.

Karel Novotný misionář DH

           


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834