Nový obchvat ulevil obcím, ale uzavřel prodejny

Od začátku srpna je v provozu přeložka silnice I/34 mezi Pelhřimovem a Božejovem směrem na Kamenici nad Lipou, která odklonila dopravu z obcí Ústrašín, Ondřejov a Myslotín. Do otevření silničního obchvatu těmito obcemi projížděly stovky aut denně, navíc v nebezpečných zatáčkách a na úzké silnici. Nyní se jim vyhýbá tranzitní doprava na tomto frekventovaném mezinárodním tahu. Řidiči pohybující se po spojnici jižní části republiky s dálnicí D1 zase uvítali rychlejší a pohodlnější cestu. ,,Mimořádná intenzita dopravy, hluk i exhalace trápily obyvatele těchto obcí dlouhou dobu. Konečně jsme se všichni dočkali silnice moderních parametrů, která přispěje ke klidnému životu obyvatel hned tří vesnic. Věřím, že se v blízké době státu podaří najít finance a vyřešit další úsek této frekventované silnice, západní obchvat Pelhřimova,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Pelhřimov se měl dočkat zahájení výstavby západního obchvatu v roce 2020, nyní se již hovoří o odložení na rok 2023 nebo 2025. Nový obchvat je dlouhý více než pět kilometrů a jeho součástí jsou mimoúrovňové křižovatky a řada mostů. Ředitelství silnic a dálnic výstavba přišla na zhruba 450 milionů korun, část nákladů byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Do tří měsíců budou ještě dokončeny sjezdy do přilehlých obcí, s čímž se potýkají jejich obyvatelé. Radost z otevření obchvatu nemají podnikatelé, dvě prodejny potravin v Ústrašně již byly uzavřeny a známý hostinec v Ondřejově zaznamenal radikální úbytek hostů.

Krajský úřad v těchto dnech rozhodl o další velké akci týkající se silnice v našem okrese. Majetkoprávní nedořešení pozemků a nenalezení finančně reálného řešení obchvatu Sedlišť, místní části Vyskytné donutilo Kraj Vysočina upustit od další plánované akce v našem okrese. Bylo ale rozhodnuto o celoplošné zásadní opravě průtahu místní částí s tím, že bude oprava prodloužena až k hranicím už opravených úseků. Půjde téměř o dva kilometry dlouhou souvislou opravu, kterou kraj plánuje zahájit v září. Úsek páteřní silnice mezi Jihlavou a Pelhřimovem vykazuje v současné době ještě tři místa, která čekají na zásadnější opravy a modernizaci. Jedním z nich je právě úsek v katastru Sedlišť. Ten bude mimořádně z rozhodnutí Rady Kraje Vysočina opraven v celé délce od křižovatky směr Zachotín až ke křižovatce na Vyskytnou směr Jihlava. Bude provedena výměna krytu vozovky na základě zpracované diagnostiky a bude obnoveno napojení sjezdů a opraveno krátké napojení místní komunikace na Branišov, místní části obce Vyskytná. Rovněž budou zřízena nová čela u dvou propustků a nezbytné práce údržby na odvodnění silnice. V průtahu Sedlišť budou realizovány sanace zpevněných rigolů a příkopů, výměny uličních vpustí a na části se osadí nové obrubníky. (mr)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834