O úložišti chtějí odpůrci diskutovat s občany

V Pelhřimově se plní závazek zastupitelů, kteří se přidali k nesouhlasnému stanovisku s výstavbou úložiště radioaktivních odpadů v lokalitě Čertův Hrádek. Iniciátoři odporu se obrátili na města Jihlava a Pelhřimov se žádostí o možnost poskytnutí informací a seznámení občanů těchto měst s celou situací, a to formou konání veřejného jednání. To se uskuteční ve velkém zasedacím sále Městského úřadu Pelhřimov 22. října od 15 hodin. Na programu jsou informace o úložišti radioaktivních odpadů a stavu výběru lokality. Dále seznámení s důvody nesouhlasu obcí z lokality Čertův Hrádek a jejich spolupráce. Dalším bod má název Národní zdroje pitné vody bez radioaktivních odpadů! (tp)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834