Objasněnost hospodářských trestných činů stoupla

V loňském roce se stalo na Pelhřimovsku celkem 931 trestných činů, policistům se podařilo objasnit 560 skutků. Celková objasněnost tedy činí přes šedesát procent. Stíháno bylo v našem okrese 437 osob, z nich bylo 120 již soudně trestáno. Nejvíce trestných činů zaznamenalo obvodní oddělení Pelhřimov a jeho okolí, a to 424, z nich bylo objasněno 258 skutků, což je téměř 61 procent. V teritoriu Humpolce se stalo 253 trestných činů, policisté objasnili 129 případů, tedy 51 procent. V Kamenici nad Lipou a okolí policisté zaevidovali 160 případů a podařilo se jim objasnit 118 trestných činů, takže objasněnost dosáhla téměř 74 procent. Na Pacovsku se stalo 94 trestných činů a policisté objasnili 55 případů. Loni se stalo na Pelhřimovsku padesát násilných trestných činů a 32 případů bylo objasněno. Nejčastěji se jednalo o úmyslné ublížení na zdraví, dále nebezpečné vyhrožování a v sedmi případech o loupež, objasněny byly tři. Policisté také zaznamenali patnáct mravnostních trestných činů a objasnili čtrnáct. U majetkové trestné činnosti je to 411 případů s objasněností necelých 33 procent. Ve 141 případech se jednalo o krádeže vloupáním. U hospodářských trestných činů s počtem 146 dosáhla objasněnost téměř 78 procent, což je o zhruba deset procent více než v předcházejícím období. V padesáti případech se jednalo o podvod. Pelhřimovští policisté jsou úspěšní v odhalování nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, kdy objasnili 39 případů. Policisté zjistili 83 řidičů pod vlivem alkoholu a 77 pod vlivem drog. U zanedbání povinné výživy šetřili loni 43 případů. (zp)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834