Obnova humpoleckého parku Stromovka pokročila

Během ledna převezmou zástupci města Humpolce po kompletní revitalizaci park Stromovka. Práce měly skončit s loňským listopadem, ale zhotovitel část z nich nestihl v termínu i přesto, že byl na časový skluz ze strany města i od projektanta pravidelně upozorňován. ,,Firma ve stavbě pokračovala dále a podle smlouvy ji za každý den prodlení nabíhají penále. S pracemi ovšem výrazně pokročila, proto město po konzultaci s právní kanceláří park převezme k obecnému užívání. Drobné nedodělky a případné vady s firmou vyřeší formou reklamací,“ uvádí se v prohlášení humpoleckého městského úřadu. Přitom revitalizace významné zelené plochy v centru Humpolce začala již od roku 2014, kdy město vypsalo veřejnou architektonickou soutěž na změnu Stromovky. V anonymním hodnocení vyhrál projekt firmy OK Plan Architects, přičemž veřejnost měla do roku 2018 řadu příležitostí, jak se nejen s vítězným projektem seznámit a případně navrhované opravy připomínkovat. ,,Park Stromovka si jako jedna z hlavních ploch ve městě zvláštní péči bezesporu zaslouží. Nutné byly i opravy už zastaralých inženýrských sítí na jeho území. Cílem se stalo park prosvětlit a vybudovat z něj místo, kde se budou scházet rodiny s dětmi. Hrát si na novém hřišti, pořádat pikniky, kde se budou konat kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost. A kde se lidé budou cítit příjemně a bezpečně. Proto se zastupitelé města rozhodli věnovat jeho revitalizaci zvýšenou pozornost. Věřím, že Stromovka bude po otevření hojně navštěvovaným místem,“ míní místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner. Při převzetí parku zástupci města a projektanta sestaví zápis s případnými nedodělky a vadami, které firma musí do stanoveného termínu odstranit. ,,Pokud to zhotovitel nestihne, začne dle uzavřené smlouvy o dílo opět platit penále. Do doby, než vše napraví, bude park nadále oplocený,“ informoval humpolecký místostatosta s tím, že Stromovka by se veřejnosti mohla otevřít koncem letošního května. Na revitalizaci parku Stromovka vyčlenilo město z rozpočtu na rok 2018 zhruba 37 milionů korun. Na téměř patnáct milionů korun pak vyšla kompletní rekosntrukce sousední ulici Jana Zábrany. (as)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834