Pacovská pouť celý týden značně omezuje dopravu

Starosta navrhuje méně atrakcí a více domácí kultury

V Pacově se diskutuje o budoucí podobě tradiční pouti, která každoročně uzavírá letní kulturní a společenskou sezónu. Patří mezi největší regionální akce a Pacov navštěvuje množství lidí. ,,Pouť není pouze o atrakcích a stánkovém prodeji, ale je doplněna o řadu doprovodných akcí. V kapli sv. Václava je tradiční výstava zahrádkářů, v areálu Českého svazu chovatelů drobného zvířectva je pořádána výstava, sokolovna ožívá pouťovou zábavou. V letošním roce byla pouť doplněna o zajímavé výstavy v režii Městského muzea Antonína Sovy, těmito výstavami prošlo o víkendu více jak dva tisíce lidí. V prostoru dětského hřiště naproti zámku se konala akce Zažijte pouť jinak,“ informoval starosta Pacova Lukáš Vlček. Ten ale dále sdělil, že pro další roky je nutné si položit otázku, jaký rozsah pouti je vhodný. ,,Pacov je týden značně omezen v dopravě, o nepořádku a odpadcích ani nemluvě. V posledních letech se také setkáváme s nerespektováním pravidel od některých trhovců a provozovatelů atrakcí. Samozřejmě se jedná o jednotlivce a ti pak vrhají špatné světlo na ostatní. Již v minulosti jsme zavedli, že v případě nerespektování pravidel již není daným trhovcům předělováno místo. Totéž budu iniciovat i u některých provozovatelů atrakcí, kteří nechápou, že město Pacov jim nepatří a takzvaně ,,nadivoko“ staví svoje atrakce. Podle mého názoru by bylo vhodné se více soustředit na doprovodný program, tedy výstavy a prezentace místních organizací. Tyto akce mají dnes již dlouhodobou tradici. Myslím si, že by nebylo i od věci snížit rozsah atrakcí,“ navrhuje pacovský starosta Lukáš Vlček. (zp)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834