Pacovští sportovci se dočkali

V Pacově se po letech podařilo zajistit finanční prostředky a zahájit modernizaci sportovního areálu Za Branou. Akci realizuje Tělovýchovná jednota Slavoj Pacov v těsné spolupráci s městem. Obsahem projektu je modernizace regionálního sportovního areálu sloužícího pro základní a střední školství a dále pro fotbal a tenis. Předpokládaný rozpočet činí 25 milionů korun. Bude vybudováno nové zázemí, zmodernizována fotbalová tribuna a vzniknou tři nové tenisové kurty. Rozšířena bude i nabídka sportovního zázemí navazujícího k Základní škole Pacov. Oba areály jsou těsně propojeny.  


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834