Pelhřimovská nemocnice obhájila akreditaci

Již počtvrté se v pelhřimovské nemocnici uskutečnilo akreditační šetření Spojené akreditační komise ČR a po čtvrté bylo úspěšné. Poprvné se nemocnice akreditovala v roce 2008, pak v roce 2011 a následně v roce 2014. Certifikát se uděluje na tři roky, proto musela nemocnice i letos doložit další pokrok v poskytovaných službách. Tříčlenná komise hodnotí zdravotnické i nezdravotnické provozy a auditoři se velmi podrobně zabývají nastavením všech důležitých procesů péče o pacienta, jeho bezpečí i nemocničního prostředí včetně hygienických norem. Potvrzení prodloužení akreditace do roku 2020 obdržela Nemocnice Pelhřimov před pár dny. ,,Zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče je v Nemocnici Pelhřimov prioritou. Máme nastavené procesy vycházející z legislativních norem, které pravidelně kontrolujeme,“ konstatovala manažerka kvality Jitka Dejmková. Akreditační standardy pokrývají všechny klinické oblasti činností nemocnice. Jedná se o diagnostickou péči, terapeutickou péči, nakládání s léčivy, koordinaci a kontinuitu péče. Požadavky jsou kladeny i na neklinické oblasti, které souvisí s péčí o pacienta, jako jsou stravování, provoz nemocnice, hygiena nemocničního prostředí, prádelna a požární ochrana. ,,Aktivně sledujeme především rizikové oblasti, kterými jsou například předepisování a podávání léků, anesteziologická a chirurgická péče, hygienické požadavky, infekce vzniklé s poskytovanou péčí a další. Zjistíme-li odchylku od nastavené normy, navrhujeme a realizujeme opatření k nápravě,“ doplnila manažerka kvality. Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče prostřednictvím kontinuálního sledování, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ve všech provozech nemocnice. (tp)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834