Pěstitelé brambor čeká omezení kvůli Švihovu

Na třech pokusných polích zkouší zemědělci v našem regionu pěstovat brambory bez běžně používaných herbicidů. Pod dohledem vědeckých pracovníků v praxi ověřují odolnost nejčastěji používaných odrůd proti plevelům a škůdcům. Poté vyhodnotí dopady pokusné regulace na obvyklý výnos. Zkouší podmínky, které budou muset v budoucnu respektovat na Pelhřimovsku kvůli omezením vycházejícím ze zvýšené ochrany vodního díla Švihov. Experimentální políčka brambor sledují pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod v katastrech největších producentů brambor na Pelhřimovsku. Zatím se jedná o ojedinělá pole podobného zaměření v celé republice. Odborníci odhadují, že na rozdíl od současného výnosu 35 až 40 tun brambor z hektaru se bude v budoucnu jednat po zavedení navržených omezení státem pouze o asi poloviční výnos na pozemku o stejné výměře. Zemědělci varují, že cena českých brambor stoupne a budou se ještě více dovážet ze zahraničí. Jedno z pokusných polí je například u Křelovic. Na Vysočině je v současné době asi třetina českých polí osázených bramborami. (kr)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834