Úložiště radioaktivních odpadů odmítli i Pelhřimovští 

Starostové obcí dotčených možnou výstavbou hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů v lokalitě Čertův  Hrádek se obrátili s žádostí o podporu také na město Pelhřimov. Požádali o podporu i občany Pelhřimova. Výzvu adresovali pelhřimovským zastupitelům starostové obcí Cejle, Dolní Cerekev, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná. ,,Lokalita Čertův Hrádek se nachází na evropském rozvodí a je nenahraditelným zdrojem vod, jak pro okolní obce, tak i pro okres a město Jihlava prostřednictvím vodní nádrže Hubenov. Tato lokalita je také prameništěm vod zasahujícím dále do povodí vodárenského toku Želivka – Švihov zásobující pitnou vodou nejen Prahu, ale i velkou část Středočeského kraje a okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Lokalita zahrnující kromě Čertova hrádku i Křemešník a Čeřínek je tak nezastupitelným prameništěm vod. Na nich je závislé zásobování pitnou vodou pro miliony obyvatel České republiky. V případě extrémního sucha a klimatických změn se bude do budoucna význam této lokality pro zásobování obyvatel ČR nadále zvyšovat,“  uvádí se v žádosti o podporu výzvy k ochraně zdrojů pitné vody. Výzvu podpořily kromě dotčených obcí i desítky dalších. Podle iniciátorů výzvy je pochybením, že pro výběr lokality pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů není bráno jako zásadní kritérium ochrana vodních zdrojů. Pelhřimovští zastupitelé podpořili tuto výzvu směřující k ochraně národních zdrojů pitné vody.  (mr)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834