V Humpolci letos obnoví park Stromovka

V letošním roce je zařazeno do rozpočtu města Humpolce financování akce s názvem Obnova a stavební úpravy parku Stromovka. ,,Tento projekt zahrnuje nutné úpravy parku, vykácení neperspektivních, poškozených, zcela nevhodných a pro obyvatele nebezpečných dřevin. Kácení a ošetření bylo rozděleno na dílčí etapy, z nichž některé byly provedeny již v uplynulých letech. Aktuální záměr musí být z důvodu vegetačního klidu zrealizován nejpozději do konce března. V rámci akce dojde navíc k výsadbě 98 nových stromů a dále k výsadbě trvalek. Počítá se také s tříletou intenzivní následnou péčí a se založením trávníků,“ uvádí se v záměrech humpoleckého městského úřadu. Městu se podařilo na tento projekt získat dotaci z ministerstva životního prostředí ve výši téměř dva miliony korun. Humpolecká radnice uspořádala několik veřejných projednání, na kterých mohli zájemci sledovat vývoj návrhu obnovy parku a vyslovit své přípomínky. Konala se i výstava soutěžních návrhů a komentovaná prezentace toho vítězného na Letní Platformě přímo v parku Stromovka. Výsledný projekt pak řeší jak požadavky zadané městem, tak i podnětné a realizovatelné připomínky aktivních obyvatel města. Po revitalizaci zeleně budou v květnu zahájeny další práce, celková obnova parku má být dokončena v listopadu letošního roku. (th)


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska - okresní noviny
Vydavatel: Pelmark s.r.o., šéfredaktor: Květoslava Marková
565 381 071
777 215 307
06304834
DIČ CZ06304834