Noviny Týdeník Pelhřimovska vycházejí nepřetržitě od roku 1992

Noviny jsou rozšiřovány zdarma po celém okrese Pelhřimov

Týdeník Pelhřimovska má díky své dlouholeté tradici a přízni desítky tisíc čtenářů, a zaujímá významné postavení mezi médii na Pelhřimovsku a okolí. Důkazem toho je skutečnost, že v Týdeníku od jeho počátku inzerují významné firmy regionu. Jejich vedení jistě ví proč, neboť si snadno ověří, že právě prezentace v Týdeníku je pro ně velmi účinná.

   Týdeník Pelhřimovska vychází v celém okrese Pelhřimov,  tedy i na Humpolecku, Pacovsku, Kamenicku a Počátecku, je distribuován do řady dalších obcí a měst.


Kontakt

Týdeník Pelhřimovska
565 381 071
777 215 307
62545957
DIČ CZ6252230853